Capio Privathospital

Capio er et alsidigt privathospital med en lang række lægefaglige specialer repræsenteret. En udvikling af målrettede aktiviteter bidrog til at styrke Capios position som en betroet samarbejdspartner for sundhedssektoren i Danmark.

Kort og godt

Privathospitalet Capio ønskede at styrke positionen som en betroet samarbejdspartner for sundhedssektoren i Danmark, der bidrager til en bedre, samlet organisering af sundhedsvæsenet. I forbindelse med opkøbet af en virksomhed, der driver lægehuse for praktiserende læger og udbyder læger og sygeplejersker som vikarer, havde Capio behov for at tydeliggøre den værdi, det skaber for velfærdssamfundet – herunder den offentlige sektor, private virksomheder, forsikringsselskaber og patienter. Det krævede tillid og samarbejde med den offentlige sektor, politiske beslutningstagere og embedsmænd på alle niveauer – og forståelse i den bredere offentlighed.

Substantia støttede Capios arbejde med at vise, at hospitalet med udvidelsen af deres tilbud til nye områder skaber rammer, hvor både den offentlige sektor og Capio som privatleverandør kan sikre bedre organisering og opgaveløsning i den samlede sundhedssektor. Det foregik gennem udvikling af målrettede PR-aktiviteter samt kommunikation til relevante stakeholders inden for den private og offentlige sektor. Blandt disse var relevante nøglepersoner fra patientforeninger og NGO’er, regionale embedsmænd og politikere samt højtstående embedsmænd og politiske beslutningstagere på nationalt niveau.

Projektet var med til at udbrede fortællingen om hvordan Capio vil være med til at løfte de opgaver inden for sundhedsvæsenet, der i dag er svære at løfte – herunder bedre behandling, mindre ventetid og fastholdelse af medarbejdere. Som resultat fik Capio ifm. opkøbet af virksomheden etableret et godt samarbejde med nøglepersoner inden for sundhedsområdet – herunder patientforeninger, forsikringsselskaber, pensionsselskaber samt embedsmænd og politiske beslutningstagere både på regionalt og nationalt niveau.

Beskrivelse

Capio er et alsidigt privathospital med afdelinger i både Hellerup, Gildhøj, Odense, Aarhus, Viborg og Aalborg og en lang række lægefaglige specialer repræsenteret. Privathospitalet tilbyder undersøgelse og behandling til patienter, der er henvist fra det offentlige, samt forsikringspatient eller privatpersoner. Capio er en del af Ramsay Santé, som er markedsleder inden for private hospitaler i Europa, driver 443 hospitaler, klinikker og centre for primær sundhedspleje samt billeddiagnostiske undersøgelser i Frankrig, Sverige, Norge, Danmark og Italien.

 

Link til hjemmeside: www.capio.dk

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Peter, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt