BL - Danmarks Almene Boliger

På baggrund af en analyse blev organisationens nye, digitale mediestrategi udviklet og en række nye kanaler blev navngivet.

Kort og godt

Situation

Danmarks Almene Boliger (BL) er interesseorganisation for flere end 500 boligorganisationer og 1 mio. danskere i de almene boliger. Med udgangspunkt i en analyse foretaget af Substantia blev organisationens nye, digitale mediestrategi og navnene på en række nye kanaler bestemt. Et godt navn, skal ikke bare klinge godt; det skal afspejle organisationens mål og identitet, og det skal sende et klart signal til beboere, interessenter og det bredere samfund. Der er i alle navneprocesser strategiske, sproglige, værdimæssige og praktiske overvejelser.

Løsning

De sproglige præmisser omfatter overvejelser om, hvilke følelsesmæssige, kulturelle og værdimæssige konnotationer, der er forbundet med navnet. Processen sikrede inddragelse af medarbejdere, forretningsudvalg, de 11 kredse og deres formænd og næstformænd samt bestyrelse både ift. buy-in og kvalificering. Udviklingen byggede på workshops, arbejdsmøder samt udarbejdelse af analyser.  

Resultat

Projektets samlede udkomme var dels en baggrundanalyse af det eksisterende navn og dets associationer samt anbefalinger til et nyt navn. Dels faciliteringen af proces og den endelige beslutning i bestyrelsen. Resultatet blev en analyse af BL’s digitale mediestrategi og navnene på en række nye kanaler.

Beskrivelse

Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer og den ene million mennesker, der bor i almene hjem. Sammen arbejder organisationen for medlemmernes og beboernes interesser ved at søge indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt.  

Link til hjemmeside:  bl.dk 

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Frank, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt