Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder har med en ny branchestrategi tydeliggjort deres ambitioner ved at favne de faglige særkender og de politiske og markedsmæssige kompetencer, som arkitektfaget rummer.

Kort og godt

Situation

Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark) er en brancheorganisation, der har til formål at synliggøre arkitekterhvervet og fremme nye forretningsmuligheder. Som en brancheorganisation med cirka 750 medlemsvirksomheder, oplevede Danske Ark et behov for at tydeliggøre deres ambitioner på en ny strategisk rejse. En rejse fra en primært fagligt orienteret tilgang – til en nødvendig professionalisme og ny modenhed, der fokuserer på både de faglige særkender og de politiske og markedsmæssige kompetencer, som arkitektbranchen rummer. 

Løsning

Danske Ark har fået udviklet en ny purpose-dreven branchestrategi ‘Vi bygger en bæredygtig fremtid’, der skal sætte strøm til brancheorganisationens strategiske ambitioner fra 2022-2026. Indsatsen skal sikre, at strategien ikke bliver lukket om branchen selv, men i stedet løfter dens uforløste kompetencer.

Resultat

Succesfulde virksomheder, organisationer og brancher har altid været kendetegnet ved at have et højere formål. Det er drivkraften hos Danske Arks medlemmer og således også ambitionen med den nye branchestrategi. Strategien har medvirket til at styrke Danske Arks faglige identitet, samfundsmæssige relevans og markedsmæssige værdiskabelse. 

Beskrivelse

Danske Ark varetager og repræsenterer arkitektvirksomheders forretningsmæssige interesser og er i tæt dialog med det politiske system, offentlige myndigheder, bygherrer og entreprenører for at skabe optimale rammevilkår for arkitekternes muligheder for at drive forretning og skabe arkitektur med merværdi. 

Link til hjemmeside: www.danskeark.dk

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Paulina, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt