KAB

KAB udlejer og administrerer ca. 65.000 almene boliger i hovedstadsområdet. Med en grundfortælling bygges der bro mellem KAB’s vision og værdier.

Kort og godt

Situation

KAB udlejer og administrerer ca. 50.000 almene boliger i hovedstadsområdet. KAB ønskede at få kortlagt sit omdømme hos de vigtigste interessenter for at få indblik i, hvor organisationens kommunikation kunne forbedres og skabe mere værdi. På baggrund af indsigterne fra en omdømmeanalyse, blev der udviklet en grundfortælling, der bygger bro mellem organisationens vision og værdier. 

Løsning

Omdømmeanalysen fungerer som grundlaget for den generelle positionering, kommunikation og interessevaretagelse fremadrettet. Ordet omdømme fokuserer på legitimitet, det vil sige den helt grundlæggende del af virksomhedens omdømme, der skal være på plads for overhovedet at sikre KAB en relevant plads i den almene sektor.

Resultat

Omdømmeanalysen består af en kvalitativ undersøgelse i form af eksplorative og dybdegående interviews med et udkomme i en rapport med analyse, konklusioner og anbefalinger. Ud af omdømmeanalysens anbefalinger voksede en grundfortællingsproces, der involverede +100 medarbejdere på alle niveauer i organisationen. Grundfortællingen bruges til at definere fokusområder, som et første skridt i KAB’s strategiproces.

Beskrivelse

Der er sket meget i KAB’s historie siden 1920, og i dag arbejder organisationen med boligudvikling i en bredere forstand. KAB bygger, udlejer og administrerer almene og kommunale boliger, og leverer ydelser indenfor bl.a. energidrift og byggerådgivning. Organisationen løser også opgaver som byggeforretningsfører, både ved nybyggeri og renoveringer, og koordinerer boligsociale indsatser i dialog med beboere og kommuner. Med ca. 65.000 almene boliger i hovedstadsregionen er det Danmarks største administrationsorganisation.

Link til hjemmeside: www.kab-bolig.dk 

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Louise, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt