Outdoor Summit

Outdoor Summit er et nyt nationalt topmøde, der hvert år samler landets vigtigste faglige og politiske aktører om et helhedsblik på potentialer, barrierer og udviklingsmuligheder for danskernes brug af naturen. Med en kommunikationsstrategi og –indsats blev topmødets stemme styrket.  

Kort og godt

Situation

Det aktive udeliv i naturen skaber både livskvalitet og trivsel, og det styrker samfundsøkonomien med gode arbejdspladser, regional udvikling og bæredygtig vækst. Der ligger en stor udfordring i, at der i dag ikke findes et mødested om det aktive udeliv for praktikere, forskere, fageksperter, beslutningstagere og politikere, hvor udfordringer, muligheder, synergier og anbefalinger kan identificeres og hvor praktik og fremdrift kan sikres. Outdoor Summit arbejder på at få flere børn og unge til at være aktive i naturen, ved at blive dét årlige topmøde, der samler de forskellige sektorer og skaber ny viden, nye aktivitetsformer og ny værdi.

Løsning

Outdoor Summit udviklede i samarbejde med Substantia en kommunikationsstrategi og –indsats, som skal være med til at skærpe og styrke Outdoor Summits position og stemme gennem bl.a. grundfortælling, kommunikationsplan og PR.  

Resultat

Planlægningen og gennemførelsen af kommunikationsstrategien og –indsatsen styrkede fortællingen af Outdoor Summit, som et sted der samler de forskellige sektorer og skaber ny værdi for det aktive udeliv. Indsatsen var med til at øge kendskabet til topmødet blandt interessenter og den ønskede målgruppe.

Beskrivelse

Outdoor Summit er et nationalt topmøde om det aktive udeliv. Outdoor Summit er et nationalt topmøde på Fyn, der hvert år samler landets vigtigste faglige og politiske aktører inden for aktivt udeliv for at diskutere potentialer, barrierer og udviklingsmuligheder for danskernes brug af naturen.

Link til hjemmeside:  outdoorsummit.dk 

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Louise, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt