Vores kunder er sikret analyser af højeste kvalitet, der giver kvalificeret beslutningskraft til at træffe strategiske valg. Vi leverer konkrete anbefalinger til den videre ledelse af og kommunikation om virksomheden – der hjælper vores kunder med at nå deres strategiske målsætninger. Det nedsætter usikkerheder om fx interessenternes opbakning og forventninger, mens det styrker virksomhedens produktivitet og målopfyldning. Konkrete eksempler på cases omfatter bl.a. afdækning af position og rolle mellem interessenter med forskellige forventninger, afdækning af politiske samarbejdsevner, forventninger og værdiskabelse, afdækning af kendskab og medierelationer, afdækning af medlemsopfattelse, -engagement og værdiskabelse og mange flere.

Substantia bistår en række strategiske beslutninger med det analytiske afsæt på tværs af sektorer. Vores analyser bygger på anerkendt forskning inden for samfundsvidenskab og økonomi. Og vores konklusioner sigter mod at forbedre vores kunders forretning. Tilgangen til opgaven afhænger af kundens udfordringer og kompleksiteten af de strategiske spørgsmål, der ønskes besvaret. Substantia tilbyder analyser af både kvalitativ og kvantitativ karakter, med velfunderede metoder og teoretisk base i nyeste teori. Analyser er ofte en iterativ proces, hvor Substantia fører pennen med guidance om baggrundsviden og kvalitetssikring fra kunden.

 

Omdømmeanalyse:

En virksomheds omdømme er dens license to operate; omdømmet er den legitimitet, der i omverdenens øjne giver virksomheden dens ret til at eksistere, juridisk, moralsk, etisk. Brandet er beslægtet med omdømmet  og optager typiske marketingbranchen som en virksomheds ellers et produkts ’personlighed’. Men omdømmet er anderledes. Censtralt står legitimitet, det vil sige den helt grundlæggende del af organisationens omdømme, der skal være på plads for overhovedet at sikre dens overlevelse. Omdømmeanalysen betragter organisationen i lyset af legitimitet på en række afgørende parametre for organisationens virke og relation til omverden.

 

Interessentanalyse:

Virksomhedens interessenter er de, der er påvirket af eller kan påvire dens virke og overlevelse. Alle har de en opfattelse af virksomheden. En opfattelse, der kan være korrekt eller fejlbarlig, sand eller falsk, men som påvirker den måde interessenterne regulerer, omtaler eller køber af virksomheden på. Interessentanalysen kortlægger mulighedsrummet for virksomheden – politisk, samfundsmæssigt, i markedet, etc. Ændringer i opfattelsen må derpå justeres ledelsesmæssigt og kommunikativt gennem de taktiske greb, som analysen lægger frem.

 

Kendskabsanalyse:

En virksomheds værdiskabelse – for kunder og ejere – kan aflæses i dens brand. En forudsætning for brandet er kendskabet til virksomheden, kommunen, medlemsorganisationen, NGO’en, mv. Virksomheder og organisationer har alle særlige pejlemærker, der kendetegner det værdisæt og den værdiskabelse, der ydes for en række interessenter. I nutidens mediebillede, kæmper virksomheder og organisationer en konstant kamp om opmærksomheden, hvor der ofte indgås kompromisser for at nyde mediernes gunst. Kendskabsanalysen kortlægger om virksomhedens pejlemærker er genkendt blandt de interessenter, hvor disse skaber værdi og har relevans. Det afføder tydelige retningslinjer for den fremadrettede strategiske kommunikation for genkendelse og branding.