En ny strategi. Et subbrand. Et produkt. En ny bydel. Når noget skal lanceres eller forklares, er planlagt positiv redaktionel omtale i medierne, og aktivering af de sociale medier, med til at positionere tingene med effekt, kvalitet og relevans.

Spillereglerne inden for PR er væsentligt forskellige fra lanceringer via traditionel reklame og markedsføring. Historierne skal leve op til en række krav og nyhedskriterier, hvis man skal gøre sig håb om redaktionel omtale, samt solid eksponering på sociale medier.

Taktikken er derfor ikke at kopiere marketing- og reklameuniversets form, virkemidler og retorik og anvende det i en PR-sammenhæng. Taktikken er at oversætte produktet og brandets indhold til relevante historier, vinkler og content, der lever op til de redaktionelle og sociale mediers præmisser.

Vi hjælper med at finde de strategisk og taktisk relevante historier. Vi omsætter og oversætter viden til gangbare pressevinkler. Vi skriver vinklerne ud i formater, der passer til formålet.

Vi vælger de rigtige medieplatforme, og vi udkommer i de nationale erhvervsmedier, i lokalpressen, i de regionale dagblade, i fagmedierne, på de sociale medier, på intranettet, på en blog, et livsstilsmagasin, i en årsrapport. Og ofte i en kombination mellem flere medier.

En storybook er content-arbejdets puls og rygrad, der via løbende opdatering sikrer fremdrift og systematik i arbejdet med at finde, udvikle og formidle kundens gode historier. Indholdet i en storybook talpasses altid kundens specifikke kommunikationsmål, men de typiske elementer er (1) kernebudskaber, (2) strategi for kommunikation i alle relevante kanaler, (3) årshjul med ’aktuelle kroge’ og (4) et katalog med historier, som opdateres kontinuerligt. Storybooken har operationel karakter og laves i et format, der gør den direkte anvendelig i kundens daglige kommunikationsarbejde.

Konkret samler storybooken ’grundhistorier’, der ordnes i genrer og kommunikeres i flere kanaler, så de opnår gennemslagskraft i flest mulige arenaer. Historierne findes og udvikles ved redaktionelle workshops og efterfølgende redaktionsmøder, hvor vi deltager sammen med kunden