Pressemeddelelse

Posted
22/08/23

Substantia tager navn efter sin kernemission: strategi anvendt til konkrete løsninger. Det sker ud fra et ønske om mere substans og mindre fokus på form og personer. Bureauet fremhæver med navneskiftet sin ambition om at være Danmarks førende kommunikationsrådgivere, når der skal forløses forretningsmuligheder og -udfordringer med kommunikationsløsninger.

 

Schultz J & Goll skifter navn til Substantia. Med en udvidet partnerkreds styrker bureauet sig og fremhæver også sit fokus på erfaringstung samskabelse, der både i opgaveløsning og i dagligdagen er en afgørende brik i bureauets tilgang. Substantia har et seniortungt hold med stærke profiler med erfaring fra virksomheder, hvor de selv har haft leder- og kommercielt ansvar. Det ser bureauet som afgørende, fortæller administrerende direktør Peter Goll:

“Alt for meget kommunikation handler om form og alt for lidt om at gøre en forskel. Det kræver vilje og kompetencer at gå dybt ned i problemstillingerne i en forretning, hvis der skal udvikles meningsfulde løsninger, der styrker topledelsens evne til at påvirke, inspirere og skabe positiv forandring”.

Bureauets ledende rådgivere kommer med baggrund fra lederstillinger med budgetansvar, personaleledelse, og erfaring som rådgivere for topledere og bestyrelser og har selv haft berøring med de sektorer, som bureauet i særlig grad opererer inden for. Det er i høj grad kraftigt regulerede sektorer som eksempelvis infrastruktur og byggeri, pharma og life science, tech, den finansielle sektor og professional services. Det gør en forskel for tilgangen, forklarer Peter Goll videre:

“Vi oplever stor efterspørgsel på en reel forståelse af grøn transformation, afdækning og mitigering af risici forbundet med køb og salg af virksomheder, indsigt i det politiske landskab, konceptualisering af strategier og styrkede ledelsesredskaber. Der er behov for flere ambitiøse kommunikationsløsninger, som forløser de forretningsmæssige behov. Det vil Substantia gerne levere”.

Vækstambitioner og udvidet partnerkreds

Det nye navn og oprustning på partnerfronten bygger videre på et halvår, der efter skift i den ledende partnerkreds, en lancering af nyt navn og etablering af ny partnerskreds alligevel viser den bedste omsætning pr. medarbejder i virksomhedens historie. Med en samlet omsætning t.o.m. juli 2023 på 12,1 mio. kroner mod 10,2 mio. kroner for samme periode sidste år, samt et overskud på bundlinjen på over 300.0000 kroner mere end sidste år, ser 2023 ud til at blive virksomhedens bedste nogensinde.

Louise Helstrup Guldager og Peter Goll har indtil navneskiftet udgjort den strategiske ledelse. Med navneskiftet kommer også Paulina Wata Nielsen og Frank Serup Laybourn til at indgå i den daglige ledelse og forventes inden længe at træde ind i partnerkredsen. Begge bidrager med dyb erfaring og til en samlet partnerkreds med en præcis ligelig kønsfordeling mellem mænd og kvinder.

Paulina Wata Nielsen, der tidligere bl.a. har været kommunikationschef i Barslund Koncernen, fortsætter i rollen som Director of Operations, seniorrådgiver og en del af ledelsen – nu også med partnertitel. Frank Serup Laybourn, der blandt andet kommer med erfaring som direktør for Market Access i GlaxoSmithKline, underdirektør i Danmarks Radio og særlig rådgiver for Troels Lund Poulsen, fortsætter som Director of Public Affairs og forventes at indtræde i partnerkredsen.

Udvidelsen af partnerkredsen danner ramme for en åben partnermodel, hvor flere kan komme til. August begynder også med ansættelsen af yderligere to nye kollegaer, så bureauet nu samlet er 15 ansatte. Med et stærkt hold, navneskiftet og et meget tilfredsstillende halvår er man rustet til videre vækst, fortæller Louise Helstrup Guldager, Partner & Head of PR and Crisis Management:

“Vi tror på, vi med vores tilgang kan skabe en forskel i et marked, hvor der er et behov for at få adresseret fundamentale udfordringer og vinde reel troværdighed fra partnere, kunder og offentlighed. Det gør vi nu under et navn, som bærer netop den vision i sig.”

 

For yderligere information kontakt:
Louise Helstrup Guldager,
Partner & Director of PR and Crisis Management, Substantia
+45 29 90 93 25
louise@substantia.com

Pressemeddelelse