Privatlivsbetalingelser

Substantia ApS er forpligtet til at beskytte privatlivets fred, herunder integriteten og sikkerheden af dine personlige data. I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan vi, som dataansvarlige, indsamler og behandler dine personlige data. De personlige data, vi indsamler og behandler, har vi modtaget i forbindelse med din professionelle kontakt med os.

Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside, som er data, der gemmes på din enhed (computer, mobil, tablet el. lign). Disse data har til formål at genkende din enhed og øge brugervenligheden samtidigt med at de husker indstillinger, målretter annoncer m.m.

Det er muligt at slette sine cookies og alternativt blokere dem.
Vores hjemmeside indeholder cookies fra nogle af de mest hyppige tredjeparter.

Guides til sletning af cookies:

Slet cookies for Safari på din mac
Slet cookies for Safari på din iPhone, iPad eller iPod touch
Slet cookies for Google Chrome på Android enheder
Slet cookies for Google Chrome på din computer
Slet cookies for Microsoft Edge på din computer

Hvilke personlige oplysninger opbevares?
Når du tilgår vores hjemmeside registreres dine personoplysninger. Personoplysninger er informationer, som fører tilbage til dig. Dette kan b.la. være oplysninger om din computer eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk placering, samt hvordan du navigerer på siden. Disse oplysninger kan blive brugt ifm. nyhedsbreve, konkurrencer, undersøgelser m.v. Såfremt du giver samtykke til og indtaster dit navn, e-mail, adresse og/eller telefonnummer, kan disse informationer også gemmes og benyttes tilsvarende. Som regel vil disse informationer kun være aktuelle at tilgå ved oprettelse af en henvendelse via kontaktformular eller indsendelse af en jobansøgning.

Hvad er formålet med opbevaringen af oplysningerne?
Formålet med at indsamle personoplysninger er at kunne levere og forbedre vores tjenester, opfylde vores kontraktlige forpligtelser, og sikre overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, behandling af personoplysninger til identifikation og kommunikation med kunder, klienter og ansøgere, administration af kundeforhold, optimering af vores serviceudbud og udvikling af nye tjenester. Desuden anvender vi data til intern analyse og rapportering, for at forstå brugeradfærd og tendenser, hvilket hjælper os med at forbedre vores produkter og tjenester. Endelig bruges personoplysninger også til at sikre overholdelse af relevante love og regulativer, herunder databeskyttelsesforordningen, og for at beskytte vores organisation mod svindel og andre ulovlige aktiviteter.

Hvem deler vi dine personlige data med?
Vi kan videregive eller overføre dine personlige data til parter, der behandler data på vores vegne. Med disse parter er der databehandlingsaftaler, der angiver, hvordan de personlige data må behandles, og hvordan de skal beskyttes. Vi kan også dele dine personlige data på grund af retlige forpligtelser eller internt i Substantia ApS af administrative årsager.

Overførsel af data til et tredjeland
Generelt behandler vi data inden for EU/EØS. Enhver overførsel af dine personlige data til et land uden for EU/EØS vil blive dækket af en ramme, som er anerkendt af GDPR og relevante myndigheder for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige data (f.eks. ved brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser).

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?
Dine personlige data vil ikke blive opbevaret længere end nødvendigt til det formål, de blev indsamlet til. Nogle af dine personlige data vil blive opbevaret, hvis det kræves ved lov.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?
Substantia ApS har implementeret tilstrækkelige tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, brug, distribution eller ændring og ulovlig destruktion.

Dine rettigheder
Uanset hvilke personlige data vi har gemt, bør du altid have kontrol over dine egne personlige data. Ifølge GDPR har du ret til at anmode om en oversigt over dine personlige data, der behandles af os. Du har ret til at få rettet dine personlige data, og du kan i nogle tilfælde anmode om, at vi sletter dine personlige data. Du har også ret til at bede os om at begrænse behandlingen af visse personlige data. Du kan også have ret til at få data overført til en anden databehandler. Denne ret gælder kun, hvis vi behandler information baseret på dit samtykke. I visse tilfælde kan du også have ret til at gøre indsigelse mod, at dine personlige data bliver behandlet.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personlige data
Du kan til enhver tid indgive en klage over vores behandling af dine personlige data til den danske myndighed for privatlivsbeskyttelse (Datatilsynet).

Ændringer i denne privatlivspolitik
Vi kan fra tid til anden foretage ændringer og opdateringer i denne politik. Du bør derfor besøge vores hjemmeside regelmæssigt for at modtage den opdaterede version af denne politik.

Kontaktinformation
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige data eller hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine personlige data, bedes du kontakte os på:

contact@substantia.dk
+45 31 35 69 79

CVR 39252783

Pakhus 11
Dampfærgevej 2,
2100 København Ø