Augustinus Fonden

Augustinus Fonden fik styrket sin kommunikation gennem en involverende og dybdegående omdømmeanalyse blandt fondens nøgleinteressenter, politikere, embedsværk og uddelingsmodtagere.

Kort og godt

Situation

Der har gennem de seneste år været en stigende interesse for erhvervsdrivende fonde og deres samfundsnyttige arbejde. Det stiller krav om både en synlighed og transparens på egne medier og i offentligheden – men også om en bevidsthed om eget ansvar og egen rolle. Augustinus Fonden startede i forbindelse med fondens 75-års jubilæum i 2017 en bevægelse mod mere transparens og åbenhed i kommunikationen med omverdenen. Som led i at formulere en klar rolle og retning for fondens interessenter, blev der udarbejdet en omdømmeanalyse. 

Løsning

Der gennemførtes et forløb, hvor Augustinus Fonden, i fællesskab med Substantia, identificerede præmisser, formål og mål for at kortlægge fondens omdømme. Omdømmeanalysen afdækkede fem områder, herunder (1) identitet med vægt på faglighed, kultur og kvalitet, (2) etik og ordentlighed med fokus på governance, (3) ledelse og rolle aflæst gennem fondens vision og strategiske retning, (4) værdiskabelse med vægt på fondens uddelinger i relevans og effekt og (5) kommunikation med fokus på positionering i personlig og relationsbåret kommunikation.  

Resultat

Projektets samlede udkomme var dels en analyserapport, der kortlagde Augustinus Fondens omdømme blandt nøgleinteressenter og dels faciliteringen af en udviklingsproces, der skabte retning og fællesskab om fondens rolle og retning. Augustinus Fonden fik styrket sin kommunikation gennem en involverende og dybdegående omdømmeanalyse blandt fondens nøgleinteressenter, politikere, embedsværk og uddelingsmodtagere.  

Beskrivelse

Augustinus Fondens filantropiske virke er baseret på fondens fundats fra 1942 og på fondens mangeårige uddelinger med hovedvægt på kunst og kultur i hele Danmark. Augustinus Fonden er en af Danmarks store kulturfonde, og vægten i det filantropiske arbejde ligger primært inden for kunst og kultur, men fonden støtter også forskning og sociale indsatser i Danmark og internationalt. 

Link til hjemmeside: augustinusfonden.dk 

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Louise, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt