CBS Erhverv

CBS Erhverv bygger nye og styrker eksisterende broer mellem erhvervslivet og CBS. Med en storybook er rammerne sat for et mere strategisk funderet PR-arbejde.

Kort og godt

CBS Erhverv bygger nye og styrker eksisterende broer mellem erhvervslivet og CBS. Afdelingen ønskede et format, som kunne gøre det løbende PR-arbejde mere strategisk funderet og mere effektivt.

For at udvikle en formaliseret struktur for, hvordan relevante historier spottes og kommunikeres, blev der skabt en storybook. Den fungerer som content-arbejdets puls og rygrad, der via løbende opdatering sikrer fremdrift i PR-arbejdet.

En storybook, der repræsenterer et fast format og et antal konkrete grundhistorier, der kan danne udgangspunkt for kommunikationsarbejdet fremadrettet. Grundhistorierne er funderet i CBS Erhvervs strategi og grundfortælling. Grundfortællingen operationaliseres indenfor tre strategiske temaer, som strukturerer udviklingen af grundhistorier og den løbende Agenda Setting på tværs af arenaer og kanaler.

Beskrivelse

CBS Erhverv bygger nye og styrker eksisterende broer mellem erhvervslivet og CBS. Derfor er CBS Erhverv et stærkt bindeled mellem de studerende og erhvervslivet, når de er med til at sikre, at uddannelse og forskning på CBS konstant udvikler sig under hensyntagen til erhvervslivets behov og forløb. 

Link til hjemmeside: www.cbs.dk 

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Louise, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt