Danmarks Naturfrednings-forening

Gennem en politisk interessentanalyse fik DN udviklet en klar strategisk ramme for det politiske arbejde, der gør foreningens prioriteter endnu tydeligere.   
 

Kort og godt

Situation

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige; en særdeles aktiv politisk aktør både i kommunerne og nationalt. Men foreningen har potentiale til og ønske om endnu højere ambitioner. Derfor er der brug for en styrket og klar strategisk ramme for det politiske arbejde, der gør foreningens prioriteter endnu tydeligere. 

Løsning

For at realisere DN’s fulde potentiale, gennemførte vi hos Substantia et inddragende strategiarbejde, herunder en politisk interessentanalyse for foreningen, der bidrager til deres fortsatte politiske arbejde. Analysen indkredsede blandt andet foreningens strategiske profil og position i samfundet såvel som deres politiske interessevaretagelse og forslag til forbedring heraf. 

Resultat

Analysen var med til at realisere foreningens fulde potentiale særligt inden for politisk interessevaretagelse ved at lægge trædestenene til den nye strategi. 

Beskrivelse

Som Danmarks største, grønne organisation, arbejder Danmarks Naturfredningsforening hver dag for en rigere natur, et renere miljø og en bæredygtig fremtid. Man er tæt på naturen gennem lokale arrangementer med oplevelser og læring for de danske familier, og man er tæt på naturen, når den forsvares, bevares og fredes i nationale såvel som lokale politiske sammenhænge.

Link til hjemmeside: www.dn.dk

 

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Frank, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt