Forum om ulighed i kronisk sygdom

En række centrale aktører på tværs af politik, myndigheder, vidensinstitutioner, civilsamfund og erhverv inden for det sundhedspolitiske felt, er gået sammen om at undersøge, hvad vi kan gøre for at belyse den stigende ulighed i kronisk sygdom.

Kort og godt

Ulighed i kronisk sygdom er en alvorlig og voksende udfordring for det danske samfund og sundhedsvæsen. En række centrale aktører på tværs af politik, myndigheder, vidensinstitutioner, civilsamfund og erhverv inden for det sundhedspolitiske felt, er på den baggrund gået sammen om at undersøge, hvad vi kan gøre for at belyse den stigende ulighed i kronisk sygdom og udarbejde konkrete initiativer, der kan bidrage til at adressere udfordringerne.

Substantia etablerede, koordinerede og faciliterede forummet – herunder outreach til deltagere, oplægsholdere mv., samt forberedte og faciliterede tre workshops med indlæg fra eksterne oplægsholdere. Dertil kom løbende udarbejdelse af proof points og oplægsmateriale, der løbende samlede op på forummets arbejde.

Forummets deltagere har mødtes og diskuteret emnet til tre faglige workshops med bidrag fra eksterne oplægsholdere. På baggrund af de tre workshops har deltagere i fællesskab udviklet konkrete løsningsforslag inden for forummets formål – nemlig at mindske den sociale ulighed i kronisk sygdom og sikre bedre forebyggelse, opsporing og behandling. 

Beskrivelse

Ulighed i kronisk sygdom er en alvorlig og voksende udfordring for det danske samfund og sundhedsvæsen. En række centrale aktører på tværs af politik, myndigheder, vidensinstitutioner, civilsamfund og erhverv inden for det sundhedspolitiske felt, er på den baggrund gået sammen om at skabe et forum for ulighed i kronisk sygdom. Forummet har til formål at undersøge, hvad vi kan gøre for at belyse den stigende ulighed i kronisk sygdom og at udarbejde konkrete initiativer, der kan bidrage til at adressere udfordringerne.

 

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Frank, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt