Hjerteforeningen

Interessentanalysen gav inspiration til Hjerteforeningens arbejde ved at indkredse status og mulighedsrummet for at styrke, målrette og effektivisere Hjerteforeningens arbejde med politisk interessevaretagelse, relationer og kommunikation.

Kort og godt

Situation

Som det gælder for enhver patientorganisation, kæmper også Hjerteforeningen konstant for interessenternes velvilje. Patienter, fagpersonale og politikere har alle en opfattelse af Hjerteforeningen – hvad den er, hvad den skal være, og ikke mindst, hvad den bestemt ikke skal være. Det stiller store krav til foreningen om at navigere og manøvrere mellem de mange og nogle gange modsatrettede forventninger, den møder. 

Løsning

Som en del af løsningen blev der udarbejdet en dybdegående interessentanalyse i tæt samarbejde med centrale medarbejdere for foreningens relationer. Analysen tog afsæt i eksisterende viden om Hjerteforeningen og dens arbejde med interessevaretagelse, samt en række dybdegående interviews med foreningens nøgleinteressenter. Analysen udkom i en samlet rapport og en præsentation til internt brug ved strategiske workshops mm. 

Resultat

Interessentanalysen gav inspiration til Hjerteforeningens arbejde ved at indkredse status og mulighedsrummet for at styrke, målrette og effektivisere Hjerteforeningens arbejde med politisk interessevaretagelse, relationer og kommunikation. Dét til gavn for ønsket om at realisere foreningens fulde potentiale – på tværs af interessenternes ønsker og interesser. 

Beskrivelse

I Hjerteforeningen kæmpes der for det hjerte, der slår i os alle – for ingen skal stå alene, når lynet slår ned. Siden 1962 har foreningen med viden, investeringer og vigtige resultater medvirket til at Danmark er på internationalt topniveau inden for forskning i hjertesygdomme. Hver dag tager foreningen kampen op for hjertet og for de omkring 524.000 danskere, der lever med en hjertesygdom. I de senere år har de også intensiveret indsatsen i at uddanne danskerne i livreddende førstehjælp, udbrede antallet af hjertestartere i det frie rum og give ethvert menneske med hjertesygdomme inde på livet mulighed for at søge hjælp, støtte og rådgivning hos Hjerteforeningen.
 

Link til hjemmeside: hjerteforeningen.dk

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Frank, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt