Microsoft Danmark

Digitaliseringens mange muligheder skal ikke styres af, hvad der er teknisk muligt – heller ikke, når det kommer til kunstig intelligens. Substantia har i samarbejde med Microsoft lanceret Forum for Digital Bæredygtighed, der skal skabe en prioriteret portefølje af anbefalinger på tværs af samfund, virksomheder og borgere.

Kort og godt

Situation

Digitaliseringens mange muligheder skal ikke styres af, hvad der er teknisk muligt – heller ikke, når det kommer til kunstig intelligens. Forum for Digital Bæredygtighed skal kvalificere og perspektivere den offentlige debat gennem diskussion og dataindsamling samt skabe en samtale der giver plads til en samlet stemme på tværs af særinteresser og særlige optikker. Netværket har med det udgangspunkt drøftet og identificeret de samfundsmæssige udfordringer og muligheder, som AI repræsenterer, med repræsentation fra Microsoft samt det politiske og offentlige liv.

Løsning

Substantia har i samarbejde med Microsoft lanceret Forum for Digital Bæredygtighed, der med en holistisk tilgang til AI skal skabe en prioriteret portefølje af anbefalinger på tværs af samfund, virksomheder og borgere. Netværket har også en række anbefalinger til samfundsmæssige indsatser, der er både danske og internationale.

Resultat

Resultatet består af en rapport, udarbejdet over en periode, med stort fokus på udviklingen af og rammerne om kunstig intelligens. Rapporten kan derfor betragtes som et supplerende udspil til andre initiativer også i Danmark, herunder fra regeringens ekspertgruppe om dataetik, regeringens strategi for AI, oprettelse af det Dataetiske Råd mv.

Beskrivelse

Forum for Digital Bæredygtighed er etableret på den grundholdning, at både politikere og virksomheder bør påtage sig et markant større ansvar for digitaliseringens problemområder. Det kræver særlige og nye indsatser – både i Danmark og globalt. Med en holistisk tilgang til brugen og udviklingen af kunstig intelligens har forskere, politikere og virksomheder i en fælles proces formuleret forslag til initiativer på tværs af samfund, virksomheder og enkeltpersoner.

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Peter, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt