Skive Kommune

Skiveegnens fælles fortælling RENT LIV har i et årti fungeret som pejlemærke for egnens udvikling. Med en revitalisering af fortællingen blev der skabt et større lokalt ejerskab og en præcisering af fortællingens væsentligste pointer.  

Kort og godt

På Skiveegnen findes der særlige vilkår for grøn og fælles handling, hvor innovation, udvikling og resultater udmøntes i ejerskab og relationer, der påvirker både adfærd og aktiviteter. Skive Kommune har siden 2011 arbejdet med RENT LIV som brand for egnen. Det er besluttet, at brandet i løbet af 2019 skulle revitaliseres – ikke som en ny branding-strategi, men som en præcisering og aktivering af det, der fungerer, og med større lokalt ejerskab.  

Løsningen bestod af en revitalisering og implementering af placebrandet Rent Liv, som bygger naturligt på Skives identitet; egnens kulturelle og livsstilsmæssige særkender, de erhvervsmæssige prioriteter mv. Drivkraften er nærheden, de inkluderende fællesskaber og den særlige entreprenørånd, der kendetegner egnen. Sammen udvikler Skive en egn i balance – miljømæssigt, mentalt og menneskeligt. Placebrandet aktiveres i en kontinuerlig og sammenhængende bevægelse i tre dimensioner: ’det, vi er’, ’det, vi gør’ og ’det, vi siger’.

Efter input fra borgere, foreningsliv, erhvervsliv, m.fl. blev RENT LIV defineret som ’grøn handling i fællesskaber for en egn i balance’. Skiveegnen fik en skarpere fortælling, som borgerne skulle forholde sig til og tage ind. Den fortælling er stadig ret ny, og mange af skiveegnens borgere har nu pejlet sig ind på dét, placebrandet står for. En stor andel af kommunens borgere vurderer, at fortællingen passer på Skiveegnen.

Beskrivelse

Skive er en gammel købstad og kommunen, som ligger i Region Midtjylland, har 45.425 indbyggere. Med naturskøn placering lige ved Limfjorden. I det kuperede Nordfjends, på den frodige halvø Salling og moler-øen Fur ligger mange mindre byer og landsbyer, som alle er kendetegnet ved et aktivt fællesskab. Uanset hvor du er, vil der aldrig være længere end 12 km til nærmeste kyst. 

 Link til hjemmeside: skive.dk 

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Frank, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt