Sweco

Med en grundfortælling der peger fremad, er grundstenen nu lagt for virksomhedens fremtidige interne strategier, eksterne kampagner og markedsføring.

Kort og godt

KANT arkitekter blev i marts 2020 en del af Sweco som en fuldt integreret del af den danske arkitektforretning, der nu tæller mere end 300 medarbejdere. Swecos arkitektforretning står i dag stærkt på markedet inden for både offentligt og privat byggeri. I et stadigt mere konkurrencepræget marked var der med sammenlægningen brug for en tydelig samlet intern identitet og klare budskaber for både kunder, interessenter og medarbejdere.

Løsningen bestod blandt andet af en storybook, som har til formål at opbygge en formaliseret struktur for, hvordan grundhistorier identificeres og kommunikeres. Målene er at maksimere effekten af hver enkelt kommunikationsindsats og sætte en bredere, strategisk funderet dagsorden.  

SWECOs Storybook bygger på idéen om strategisk Agenda Setting via grundhistorier – dvs. bredt kommunikerbare historier forankret i grundfortælling og kommunikationsstrategi. Hermed kan SWECO arbejde målrettet med agenda setting overfor relevante aktører og interessenter på tværs af arenaer.

Beskrivelse

Sweco er Europas førende arkitekt- og ingeniørvirksomhed. Virksomhedens rådgivningsydelser spænder vidt – fra store vand- og energiprojekter til effektive og miljørigtige transportløsninger samt udvikling af byer og grønne områder.

Link til hjemmeside:  www.sweco.dk 

Interesseret i at høre mere om vores cases og ydelser?

Kontaktperson

Ræk ud til Louise, hvis du er interesseret i at høre mere om projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt
Kontakt