Hvad angår Grundfortællingens format, arbejder vi med et grundformat på fx 200 ord som den sproglige essens, der – ud fra en fast model (’hjulet’) – samler identitet, kultur, mission/vision og markedskrav. Med et klart pejlemærke/slogan, en række prioriterede temaer og nogle konkrete eksempler. Hertil kommer design/infografik mv. ift. kundens behov.

Grundfortællingen indeholder desuden i den samlede afrapportering forslag til, hvordan den sproglige essens – efter behov – kan udmøntes i konkrete produkter og services (det vi gør), konkret markedsføring (budskaber og medier) og æstetik (logo, design, æstetik mv.).

Grundfortællingen produceres typisk i en kollaborativ proces med kunden og udvalgte stakeholders, der omfatter (1) analyse, (2) innovation (herunder med anvendelse af workshops), (3) produktion af grundfortællingen og (4) lancering/implementering.