Vi arbejder strategisk sammen med virksomhedens eget team, finansielle rådgivere og konsulenter fra revisions- og managementhusene om at skabe de rette fortællinger til det rette publikum leveret via de rette kanaler. Finansiel kommunikation og IR handler om at have blik for de relevante målgrupper og geografier internationalt. Myndighedskrav, børsforpligtelser, ESG, kunder og investorers forventninger stiller krav om gennemsigtig, rettidig og målgruppeorienteret kommunikation. Følsomme finansielle processer kræver samtidig høj grad af fortrolighed og blik for risiko. Flere virksomheder er kommet galt af sted, fordi en god position på et marked med klare budskaber og værdier pludselig skaber problemer i andre sammenhænge.

Substantia bidrager til at sikre konsistens, klar strategi bygget på klare valg for kommunikation, så den bliver holdbar i hele processen med respekt for både de proaktive budskaber, der er brug for, og de vigtigste risici, der skal afdækkes.

Uanset om du er en børsnoteret eller ikke-børsnoteret virksomhed, har vi hos Substantia erfaring med relevante cases – fra at støtte og udvikle relevant finansiel kommunikation, som vi med tilladelse fra vores kunder gerne fortæller om på et uforpligtende møde.