Ledelseskommunikationen fylder mere og mere – på konkurrenceprægede markeder, hvor netop strategi, værdier og branding er i fokus. Ledelseskommunikationen er mere end nogensinde afgørende for resultater, motivation og arbejdsglæde.

Vi underviser og træner både større ledelsesgrupper og enkeltpersoner i bl.a. følgende kompetencer:

  • Rollefokus – hvornår er jeg fx inspirator, rådgiver, kontrollant, producent?
  • Kommunikationens formål – har vi fokus på drift, innovation, kultur, strategi?
  • Grundfortælling og strategi – er pejlemærket og strategier ’oversat’ til taktiske indsatser, eksempler og cases?
  • Hvilken adfærd, retorik og æstetik prioriterer jeg?
  • Hvilke medier og kanaler prioriteres hvornår – møder, e-mails, townhall meetings, events, digitale medier, touch points etc.?