04

Corporate

Public Affairs

 

Public Affairs handler om at varetage virksomhedens interesser i forhold til politikere og beslutningstagere. Verden er stadig mere gennemreguleret, og store forandringer medfølges af lynhurtige omstillinger i samfundets forventninger og efterfølgende den politiske regulering, der har voldsomme konsekvenser og gennemtvinger forandringer for virksomheder.

Forandringer kan drives af store begivenheder som krige, grøn transformation eller ændrede krav til sammensætning i ledelsen. Sådanne forandringer kræver det indsigt i politiske processer og dialog med beslutningstagere at kunne navigere i. Det kan vi bistå med. Adskillige af vores seniorrådgivere har arbejdet i toppolitik, og vi forstår det sprog, de processer og de mekanismer, der virker både i politik og i virksomheder.

 

Alle virksomheder oplever i dag, at reguleringen har betydning for dens forretning.

Spørgsmålene er om:

  • Virksomhedens synspunkter er repræsenteret tilstrækkeligt gennem fx brancheorganisationen?
  • Der er behov for større gennemslagskraft i dialogen med de vigtige beslutningstagere?
  • Man er tilstrækkelig tydelig på de temaer, der driver den offentlige samtale og interessenternes forventninger?
Public Affairs hos schultz j goll

Public Affairs fremmer virksomhedens interesser

 

Det er helt legitimt, at virksomheder og interesseorganisationer ønsker at dialog med beslutningstagere og institutioner, som har indflydelse på deres område. Faktisk har både politikere, embedsværket og meningsdannere typisk et stærkt ønske om at høre og forstå alle sider af en sag for at få den belyst fra alle sider.

Politisk interessevaretagelse og politikudvikling er i dag en naturlig del af virksomheder og organisationers ’politiske branding’, reputation management og langsigtede relationsdannelse. Legitimitet og adgang til den politiske scene kræver i dag langt mere end gode produkter og troværdige handlinger. Det kræver substantielle bidrag til innovation, politikudvikling og nye løsninger til gavn for hele samfundet. Og metoderne er dialog, partnerskaber og fælles politikudvikling.

Lobbyisme er et demokratisk værktøj

 

Lobbyisme er et demokratisk værktøj, med rødder der går flere tusinde år tilbage. At søge politisk indflydelse er ikke bare legitimt, det er ønskværdigt. Fordi lobbyisme netop afspejler et samfundsmæssigt engagement fra de virksomheder eller organisationer, som opererer indenfor fællesskabet. Naturligvis fremmer aktørerne først og fremmest egne interesser og synspunkter. Men det kan og bør ske på et fundament af en større, samfundsmæssig dagsorden (renere miljø, flere arbejdspladser, højere skatteprovenu, udenlandske investeringer el.lign.).

Politisk indflydelse

 

Alle har ret til at søge politisk indflydelse. Vi hjælper virksomheder, organisationer og offentlige aktører med at finde de argumenter, som vil blive hørt på Slotsholmen eller i Bruxelles. Vi fokuserer på at fremlægge sagen, så den bliver relevant for beslutningstagernes egen dagsorden. Vi taler ind i modtagerens politiske prioriteter, og tilbyder ny viden og skarpere argumenter. Derfor er lobbyisme også en kommunikationsdisciplin.