Analyse: Nøglen til vellykket stakeholder management er at kende og forstå sine stakeholders, det vil sige deres behov, prioriteter, præferencer og bekymringer. Vi inddrager bl.a. følgende i vores analyser:

  • Demografiske data – hvad er data og segmenter?
  • Sociale netværk – hvad er sociale forbindelser mellem interessenterne?
  • Ønsker og krav – hvad forventer virksomhedens omverden?
  • Hvilken kommunikation, hvor ofte og i hvilke formater og kanaler?
  • Hvad er de eksisterende holdninger, meninger, synspunkter om virksomhedens performance?
  • Hvem og hvad påvirker meningsdannelsen?

Mapping: Der er i det væsentlige to standardparadigmer til kortlægning af stakeholders, hvor man kortlægger sine stakeholders ud fra henholdsvis deres indflydelse og deres adfærd.

Vi rater og prioriterer i operationelle modeller og scenarier, der muliggør relevante indsatser og aktiviteter.

Involvering: Involvering kræver klare strategier for mål, omfang og midler. Vi arbejder typisk med trapper for øget involvering, der illustrerer en forøget grad af stakeholder-involvering. Jo højere deltagelsesgraden ligger på inddragelsestrappen, desto mere omfattende involvering er der tale om. Stigen går fra ikke-deltagelse over symbolsk inddragelse og reel medvirken til selvstændig beslutningskraft.

Centrale spørgsmål er, om den enkelte stakeholder bliver hørt, om der er medindflydelse på, hvordan problemet skal anskues, og på hvilke indsatser der skal sættes i værk.

Compliance: Al Stakeholder Management kræver håndtering af personlige data, og man skal naturligvis være særligt opmærksom på de GDPR-krav, der trådte i kraft i maj 2018. De fleste andre lande har i stigende grad skærpet kravene til fx:

  • Hvilke data man lovligt kan indsamle og opbevare
  • Hvordan man søger tilladelse til at indsamle disse data
  • Hvor man gemmer disse data (og hvor teamet, der får adgang til sine data for at levere supporttjenester, befinder sig)
  • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger man har på plads for at beskytte disse data

Compliance handler om at have styr på, hvilke data, man behandler, og hvor data lagres og bevæger sig hen for at kunne leve op til databeskyttelsesforordningen. Det kræver loven og er samtidig med til at skabe tryghed for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.