Substantia løfter forretningsstrategier ved at konceptualisere dem og integrere kommunikationsstrategiske værktøjer. Vi supporterer forretningsstrategier med kommunikationsstrategier og delstrategier inden for specialiserede områder– der samler forretning, organisation og kommunikation. Strategierne kan have forskellige navne – vækststrategi, markedsstrategi, kompetencestrategi, udviklingsstrategi – men fælles er, at strategien er det langsigtede udgangspunkt for den mere kortsigtede taktik og hverdagens konkrete handlinger.

De konkrete formål med strategien skal defineres klart på forhånd – men omfatter typisk:

 • Fælles sprog – Grundfortællingen: Et fælles billede af identitet, styrkepositioner og muligheder.
 • Fælles retning – Visionen: At finde et nyt og stærkt fokus på tværs af fx forretningsområder.
 • Omdømme og position: – Brandingen: At styrke virksomhedens omdømme i en efterfølgende kommunikationsindsats.

Vi udviklinger også kommunikationsstrategier og planer. Kommunikationsstrategien kan i princippet antage flere navne (herunder fx kommunikationsplatform, brand strategi, brand platform) hvor det konkrete valg i nogen grad afgøres af kundens og projektets præferencer, kultur, traditioner.

Kommunikationsstrategi er den overordnede strategi, der understøtter forretningsstrategien, og som er fællesmængden for bl.a. brand definition, grundfortælling, markedsførings- og kommunikationsplaner mv.

Det principielle indhold kan og bør således indeholde:

 • Situationsanalyse
 • Mål, målgrupper og stakeholders
 • Navn
 • Positionering
 • Grundfortælling, pejlemærker og budskabshierarkier
 • Platforme, medier og kanaler
 • Implementering, forankring, organization
 • Evaluering