Substantia indgår nyt strategisk ESG-partnerskab med NORD Advise

Posted
22/05/24

Med skærpede krav til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) standarder, har rådgivningsfirmaerne NORD Advise og Substantia indgået et partnerskab.

Det nye samarbejde vil bistå virksomheder med at aktivere ESG-rapportering som rækker ud over det rent formelle og de regulatoriske krav. Så data og formidling af ESG-resultater samtidig kan fungere som en kraftfuld motor for positionering, forretningsudvikling og forbedret konkurrenceevne.
Substantia indgår nyt strategisk ESG-partnerskab med NORD Advise
“ESG-rapportering handler ikke kun om at leve op til lovgivningsmæssige krav. Det er en strategisk ressource, der kan fremhæve en virksomheds engagement og innovation inden for bæredygtighed,” siger Thomas Steen Hansen fra NORD Advise“Når vi som rådgivere med forskellige ekspertise inden for hhv. rapportering, finansiel kommunikation, strategisk kommunikation og PR forener vores kompetencer, kan vi forenkle processen og gøre den mere værdifuld.”

 

Partnerskabet sammen tilbyder en dybdegående analyse af virksomheders nuværende ESG-indsats som afsæt for at identificere nøgleområder, hvor de kan forbedre deres rapportering og kommunikation i markedet og overfor omverden generelt. Målet er en ESG-platform, der ikke bare opfylder de regulatoriske krav, men skaber styrket forretningsværdi og tydeliggør positive bidrag til samfundet.

 

“Virksomheder får gennem vores nye partnerskab en mulighed for langt tydeligere at skille sig ud på prioriterede ESG-områder i en stadig mere konkurrencepræget verden. Visionær, ærlig og konkret kommunikation om virksomhedens ESG-initiativer skærper både virksomhedens samlede position på markedet, bidrager til at vinde kunder og reducerer risiko for uhensigtsmæssig regulering”, uddyber Paulina Wata Rosenquist.

 

Når virksomheder tidligt indtænker deres muligheder for ESG-positionering ind i rapporteringsarbejdet, som de alligevel skal igennem, kan de ofte betydeligt reducere det samlede forbrug af ressourcer på ESG-kommunikation. Og de kan samtidig opnå en styrket og differentieret position med afsæt i deres prioriterede ESG-indsatser, som ledelserne samtidig kan dokumentere lever op til både nuværende og kommende krav fra både investorer, andre interessenter og de formelle regulatoriske krav.

 

NORD Advise er eksperter inden for regnskaber og dataanalyse, og i Substantia har vi indgående erfaring med at positionere virksomheder i markedet og samfundet. Sammen tilbyder vi nu udvikling af ESG-kommunikation og -rapportering som en integreret øvelse.

Ræk ud til Paulina Wata Rosenquist på paulina@substantia.dk, hvis du kunne tænke dig at høre mere.